Einstein Veri Toplama ve Analiz Setleri*

Einstein, STEM uygulamalarında veya Fen, Fizik, Kimya ve Biyoloji Derslerinde ihtiyaç duyduğunu veri toplama ve analiz ürünleri ile çalışmalarınızda sizinle beraber çalışır. Uzun süreli araştırmalarda sonuçların grafik halinde verilmesi, karşılaştırılması, değişkenlerin tanımlanması ve sınanması sürçelerinde kullanılmaktadır.

Einstein Tablet

Einstein MiLAB

Einstein Sensörleri

*Sayfa Yapım aşamasındadır. Güncellemeler için takip ediniz.